Uuden yrityksen perustamisen yhteydessä ratkaistavaksi tulee valita juuri oikea yritysmuoto tulevia tarpeita varten. Perustettavan yrityksen osalta hoituvat ilmoitukset toimestani niin kaupparekisteriin kuin veroviranomaisille sekä muut mahdolliset viranomaisilmoitukset.

Liiketoiminnan ja kirjanpitovelvollisuuden alkamisesta lähtien hoidan perinteisen kirjanpidon sekä siihen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet. Peruskirjanpidon laajentamisen yhteydessä voidaan hyödyntää myös osakirjanpitoja, kuten reskontria ja tehostaa kustannusten seurantaa kustannuspaikkojen avulla. Maksuliikenteenkin hoidan tarvittaessa. Kirjanpidon perusraportit kertovat taloudellisen tilanteesi mutta niitä on mahdollisuus myös muokata liiketoiminnan muuttuvia tarpeita varten.

Yrityksen suorituskykyä ja terveydentilaa voidaan mitata useamman mittarin avulla. Yrityksen terveyskolmio muodostuu kolmesta eri osasta: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Sinä itse voit myös määrittää oman kiinnostuksesi aiheen tai aihepiirit. Työstetyn ja jalostetun kirjanpitomateriaalin avulla voidaan tehdä seurantaa ja arvioita valitun ominaisuuden suhteen. Tarkasteluajanjaksoksi kyetään valitsemaan mennyt kehitys, nykyinen tila ja/tai näiden pohjalta edellytykset tulevalle kehitykselle. Näin usein rajallisia resursseja kyetään kohdentamaan täsmällisemmin ja tehokkaammin.

Tilikauden päättyessä palveluni kattavat tilinpäätössuunnittelun ja tilinpäätökset näihin liittyvine viranomaisilmoituksineen. Tilikauden päätösprosessiin liittyvät pöytäkirjat voit jättää huolekseni.

Palkanlaskenta hoituu palkkaustavasta riippumatta. Palkkalaskelmien lisäksi tarvittaessa huolehdin myös maksuliikenteestä. Vakuutus- ja viranomaisilmoitukset täytän mielelläni ja autan henkilöstöhallinnon eri aiheiden parissa.

Yrittäjien ja yritysten siirtyminen palvelujeni piiriin käy vaivattomasti ja jouheavasti.

Edellä on yleiskuvaus palveluksistani, joiden lisäksi tarvittava konsultointi auttavat Sinua löytämään liiketoiminnan moninaiset mahdollisuudet!

 

 

 

Tilitoimisto Voittovirta Y-tunnus 2596606-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen suorituskykyä ja terveydentilaa voidaan mitata useamman mittarin avulla. Yrityksen terveyskolmio muodostuu kolmesta eri osasta: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

 

Sisäisen laskennan lähtökohdat määritetään yrityskohtaisesti yrityksen tarpeiden mukaan. Työstetyn ja jalostetun kirjanpitomateriaalin avulla voidaan tehdä seurantaa ja arvioita valitun ominaisuuden suhteen. Kustannuspaikkojen käyttö kirjanpidon yhteydessä auttavat saamaan tarkempia arvoja aineistosta. Tarkasteluajanjaksoksi kyetään valitsemaan mennyt kehitys, nykyinen tila ja/tai näiden pohjalta edellytykset tulevalle kehitykselle. Näin usein rajallisia resursseja kyetään kohdentamaan täsmällisemmin ja tehokkaammin.