Alkaneena vuotena 2022 verotukseen ei ole odotettavissa mitään radikaaleja muutoksia. Ennakkoon tiedossa olevat muutokset liittyvät lähinnä yritysverotukseen sekä välilliseen verotukseen. Tässä joitakin poimintoja muutamista huomioon otettavista aiheista.  

Negatiivisen alv:n käsittely muuttuu  

Vuoden 2022 alusta lähtien alkavien verokausien negatiivisen alv-palautuksen käsittelyyn tulee muutos. Tämä muutos koskee sellaisia tilanteita, jolloin aiemmin ilmoitettu negatiivisen alv:n määrä pienenee myöhemmin. Mikäli verottaja on käyttänyt tämä aiemmin ilmoitetun (virheellisen) negatiivisen alv:n määrän oma-aloitteisten verojen maksamiseen, tämä aiheeton palautus peritään takaisin. 

Elinkeinotoiminnan verotus, tuplapoistomahdollisuus 

Elinkeinoverotuksen saralla aiemmin vuonna 2020 on tullut voimaan tuplapoistomahdollisuus uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston hankinnan osalta. Tähän on mahdollisuuteen on tullut nyt jatkomahdollisuus; aiempaa takarajaa 2023 on pidennetty vuoteen 2025. 

Verkkokaupan alv-käsittelyn muutos 

Verkkokauppaan on tullut heinäkuussa 2021 muutos liittyen arvonlisäverotukseen. Aiempi pelkästään sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä laajeni koskemaan myös tavarakauppaa.

Nämä uudet säännökset koskevat nimenomaan etämyyntiä kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille.

Näin ollen kaukomyyntiin liittyen voimaan ovat astuneet uudet etämyyntiin liittyvät säännöt. Jatkossa kaikki maahantuonti on arvonlisäverovelvollista ja 22 euron alv-alaraja poistuu (1.7.2021 jälkeen). 

Vuoden 2021 heinäkuusta verkkokauppaa harjoittavat tulee rekisteröityä ja tilittää arvonlisäveron jokaiseen EU-maahan kyseisen maan verokannan mukaisesti edellyttäen, että vuosittainen kuluttajamyynti EU-alueella on enemmän kuin 10 000,00 €. Tavaramyynnin osalta rajaa tarkasteltaessa otetaan huomioon ajanjakso 1.7.-31.12.2021 ja palvelumyynnin osalta ajanjakso on ollut koko vuosi. 

Edellisessä kappaleessa kuvatun menettelyn vaihtoehtona verkkokauppayritys voi rekisteröityä arvonlisäverotuksen unionin erityisjärjestelmään OSS (One Stop Shop). Tämä uusi järjestelmä kattaa kuluttajille myydyt palvelut ja sisäiset tavaramyynnit EU:sa. Tämä järjestelmä siis mahdollistaa muille jäsenvaltioille kuuluvien verojen ilmoitukset ja maksut. Näitä ei voi maksaa muiden Verohallinnolle kuuluvien verojen yhteydessä. OSS-järjestelmän verokausi on neljännesvuosi.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Vuonna 2021 sovellettuun arvonlisäveron alarajahuojennukseen ei ole tullut vuonna 2022 mitään muutoksia. 

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennuksen voivat saada sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

 Jos yrityksen liikevaihto on 

  • enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020) mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta. 

 

Muutamia poimintoja palkanlaskennan puolelta.

Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan jatkossa vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä. Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. 

Työttömyysvakuutusmaksu peritään ajalta 1.1.–31.7., jos työntekijä on 17–64-vuotias. Jos työntekijä on 17-vuotias 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes hän täyttää 18 vuotta

Verovapaat matkakustannustenkorvaukset vuonna 2022

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 45 euroa (44 euroa v. 2021), osapäivärahan 20 euroa (20 euroa v. 2021) ja ateriakorvauksen 11,25 euroa (11,00 euroa v. 2021). Verovapaa kilometrikorvaus on 46 senttiä kilometriltä (44 senttiä v. 2021).

 

 

 

Tilitoimisto Voittovirta Y-tunnus 2596606-3